Uncategorized

Privacyverklaring Girl on the Move

18 mei 2017

Ik vind jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer ik jouw gegevens buiten de EU verwerk zal ik zorgen voor passende (beveiligings)maatregelen. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met agnes@girlonthemove.nl.

Artikel 1                   Wie ben ik?

Agnès Nederhof (waaronder Girl on the Move) is een eenmanszaak, gevestigd te (1055 AA) Amsterdam aan Bos en Lommerplantsoen 109B. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70397228. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2                   Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Wanneer jij mijn blog bezoekt verwerk ik verschillende gegevens van jou, zoals jouw demografische gegeven. Jij kunt hier meer over lezen in het cookiestatement. Indien ik een blog schrijf over jou, kan ik daarvoor persoonsgegevens verzamelen om in het artikel te verwerken, zoals jouw naam en bedrijfsnaam. Deze gegevens zullen in mijn archief blijven staan totdat ik mijn artikel verwijder of jij hier een verzoek toe doet.

Indien ik in opdracht van jou een artikel schrijf, verwerk ik voor de financiële administratie jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de blog die ik voor jou heb geschreven of de resultaten die ik voor jou heb behaald met jouw bedrijfsnaam en website wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar dit materiaal 5 jaar in mijn archief, of totdat deze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn werk, zal ik je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten 2 jaar na afhandeling verwijderen.

Agnès Nederhof heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden of je uitschrijft van de nieuwsbrief.

Daarnaast werk ik met enkele affiliate partners. Ik stuur hiervoor echter geen persoonsgegevens van jou door. Er wordt enkel gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens die hieruit voortvloeien kunnen niet terug worden herleid naar jouw persoonsgegevens. Tevens heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze partners.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Ook deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik een jaar nadat de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten mogelijk te maken, verwerk ik je naam, e-mail, eventuele website en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Artikel 3                  Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als opdrachtgever of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens hebt verstrekt en/of cookies hebt geaccepteerd.

Artikel 4                  Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, sturen naar agnes@girlonthemove.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5                  Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik zal met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen.

Artikel 6                  Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in ons beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar agnes@girlonthemove.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5 likes

Your email address will not be published.